Funkcjonowanie każdej firmy związane jest z używaniem wielu systemów elektronicznych, które są narzędziami codziennej pracy lub wspomagają tą działalność na poziomie dostarczania określonych usług i funkcjonalności. Są to nie tylko systemy komputerowe ale również inne urządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo, komfort pracy lub komunikację pomiędzy pracownikami a klientami.

Często systemy są instalowane i wdrażane w celu zrealizowania jednej, określonej, funkcjonalności bez zastanawiania się nad możliwością wykorzystania już istniejących rozwiązań lub bez analizy ich wpływu na działanie pozostałych systemów. Często jest również tak, że każdy zainstalowany system jest obsługiwany i konserwowany przez inną firmę.

Taka sytuacja powoduje, że wykorzystanie środków finansowych, przeznaczonych na systemy wspomagające funkcjonowanie firmy, nie jest optymalne. Ich obsługa angażuje wiele zasobów a one same nie zawsze spełniają pokładane w nich oczekiwania.

Idea BIURO TOTAL polega na całościowym spojrzeniu na wszystkie systemy wspomagające funkcjonowanie firmy i traktowaniu ich jak jeden system.
Takie podejście pozwala na zwiększenie komfortu pracy oraz znacznie lepsze wykorzystanie ponoszonych nakładów poprzez:
- zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów
- wyeliminowanie lub zminimalizowanie sytuacji, w których funkcjonalności systemów się powielają lub wykluczają
- ograniczenie czasu i środków potrzebnych do utrzymania posiadanych systemów

Idea BIURO TOTAL jest prosta w swoich założeniach ale jej realizacja wymaga szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych systemów wspomagania pracy firmy.
Nasze ponad 20 letnie doświadczenie, w zakresie projektowania i wdrażania różnorodnych systemów informatycznych i elektronicznych, pozwala na zaoferowanie naszym Klientom pełnego wsparcia we wdrażaniu tej idei.

Naczelną zasadą, którą kierujemy się we wszystkich działaniach, jest to, żeby rozwiązania przez nas proponowane były:
- funkcjonalne, bo muszą podnosić efektywność pracy i konkurencyjność firmy
- trwałe, bo tylko trwałe rozwiązanie pozwala na zwrot poniesionych nakładów
- elastyczne, bo muszą nadążać za rozwojem i zmieniającymi się warunkami rynkowymi
- efektywne ekonomicznie, czyli dostosowane do możliwości finansowych i oferujące optymalny stosunek cena - jakość

Wierzymy w to, że realizacja idei BIURO TOTAL umożliwi naszym Klientom szybszy i bardziej efektywny rozwój oraz zwiększenie swojej konkurencyjności a to, z kolei, przełoży się na długofalową współpracę z nami opartą na wzajemnych korzyściach.