Bezpieczeństwo

To jedno z najważniejszych i najszerszych zagadnień w funkcjonowaniu firmy, mające olbrzymi wpływ na wyniki, pozycję rynkową i rozwój.

Komunikacja

Komunikacja decyduje o skutecznym działaniu w biznesie a telefon jest w dalszym ciągu najszybszym narzędziem bezpośredniej komunikacji.

Informacja

Każda firma gromadzi i przetwarza duże ilości danych. Szybki i bezpieczny dostęp do informacji jest kluczowy w każdej dziedzinie działalności.

Outsourcing

Duża złożoność obecnych systemów elektroniki biurowej powoduje, że angażowanie firm zewnętrznych, do ich obsługi, staje się koniecznością.


Nowoczesne środki komunikacji, poczta elektroniczna i telefony komórkowe, nie wyparły całkowicie tradycyjnej poczty i telefonów stacjonarnych, rozszerzyły jedynie zestaw narzędzi komunikacyjnych jakimi dysponują firmy. Każde z tych narzędzi pełni ważną rolę i z żadnego nie da się całkowicie zrezygnować.

Nasza oferta w zakresie komunikacji, zgodnie z ideą BIURO TOTAL, obejmuje wszystkie zagadnienia związane z komunikacją we współczesnych firmach:
- wewnętrzną i zewnętrzną łączność telefoniczną
- pocztę elektroniczną i pracę grupową realizowaną na platformie Lotus Domino
- integrację telefonii komórkowej z pocztą elektroniczną i centralą PBX
- rozwiązania CTI integrujące centralę PBX z firmowym systemem CRM
- systemy ewidencji i obiegu dokumentów
- zdalny dostęp do zasobów firmowych - Home Office

Uniwersalne podejście do zagadnień komunikacji pozwala na znaczne zwiększenie efektywności kontaktów zarówno wewnątrz firmowych jak i zewnętrznych, z klientami i kontrahentami. Właściwy dobór planów taryfowych, dostawcy telefonii komórkowej lub tradycyjnej może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów komunikacji.