Bezpieczeństwo

To jedno z najważniejszych i najszerszych zagadnień w funkcjonowaniu firmy, mające olbrzymi wpływ na wyniki, pozycję rynkową i rozwój.

Komunikacja

Komunikacja decyduje o skutecznym działaniu w biznesie a telefon jest w dalszym ciągu najszybszym narzędziem bezpośredniej komunikacji.

Informacja

Każda firma gromadzi i przetwarza duże ilości danych. Szybki i bezpieczny dostęp do informacji jest kluczowy w każdej dziedzinie działalności.

Outsourcing

Duża złożoność obecnych systemów elektroniki biurowej powoduje, że angażowanie firm zewnętrznych, do ich obsługi, staje się koniecznością.


Utrzymywanie etatowych pracowników obsługi technicznej, w małych i średnich firmach, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. 

Realizując ideę BIURO TOTAL oferujemy naszym Klientom outsourcing na rzadko spotykanym poziomie. Nasza oferta obejmuje wszystkie zagadnienia, które są istotne dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania oraz rozwoju wszystkich systemów elektronicznych:

- Help Desk - zdalne i lokalne wsparcie użytkowników
- nadzór nad zainstalowanymi systemami
- serwis gwarancyjny i po gwarancyjny urządzeń elektronicznych
- urządzenia zastępcze w przypadku długotrwałych napraw lub awarii
- szkolenia indywidualne i grupowe
- dostęp on-line do bazy wiedzy
- dokumentację techniczną zainstalowanych systemów
- opracowania i ekspertyzy dotyczące planowania i rozwoju systemów elektronicznych
- procedury przywracania sprawności systemów w przypadku awarii

Outsourcing w naszym wydaniu sprawia, że każda firma ma do swojej dyspozycji rozbudowany dział techniczny zapewniający pełną obsługę wszystkich systemów elektronicznych.