Bezpieczeństwo

To jedno z najważniejszych i najszerszych zagadnień w funkcjonowaniu firmy, mające olbrzymi wpływ na wyniki, pozycję rynkową i rozwój.

Komunikacja

Komunikacja decyduje o skutecznym działaniu w biznesie a telefon jest w dalszym ciągu najszybszym narzędziem bezpośredniej komunikacji.

Informacja

Każda firma gromadzi i przetwarza duże ilości danych. Szybki i bezpieczny dostęp do informacji jest kluczowy w każdej dziedzinie działalności.

Outsourcing

Duża złożoność obecnych systemów elektroniki biurowej powoduje, że angażowanie firm zewnętrznych, do ich obsługi, staje się koniecznością.


Powszechny dostęp do internetu oraz olbrzymie pojemności współczesnych komputerów całkowicie zmieniły sytuację w zakresie dostępu do informacji. Problemem nie jest samo gromadzenie informacji tylko jej bezpieczne przechowywanie oraz bezpieczny i selektywny dostęp do zgromadzonych danych.

Zgodnie z ideą BIURO TOTAL, nasza oferta, w tym zakresie, obejmuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na bezpieczne, szybkie i efektywne przetwarzanie informacji:
- routery, firewall'e i inne zabezpieczenia na styku sieć firmowa - internet
- autoryzacja i weryfikacja użytkowników
- serwery plików wyposażone w macierze dyskowe
- systemy tworzenia kopii zapasowych
- systemy pracy grupowej (Lotus Domino)
- systemy CRM i CTI
- integrację innych systemów przetwarzania danych
- zdalny dostęp dla pracowników przebywających po za biurem
- integrację wyniesionych placówek, oddziałów i przedstawicielstw

Każda oferta uwzględnia specyfikę działalności konkretnego Klienta, jego potrzeby, możliwości finansowe oraz planowany rozwój. Zawsze kierujemy się zasadą optymalnego wykorzystania już posiadanych zasobów informatycznych i tworzenia systemu, który będzie efektywnie wykorzystywał środki przeznaczone na jego budowę.