Bezpieczeństwo

To jedno z najważniejszych i najszerszych zagadnień w funkcjonowaniu firmy, mające olbrzymi wpływ na wyniki, pozycję rynkową i rozwój.

Komunikacja

Komunikacja decyduje o skutecznym działaniu w biznesie a telefon jest w dalszym ciągu najszybszym narzędziem bezpośredniej komunikacji.

Informacja

Każda firma gromadzi i przetwarza duże ilości danych. Szybki i bezpieczny dostęp do informacji jest kluczowy w każdej dziedzinie działalności.

Outsourcing

Duża złożoność obecnych systemów elektroniki biurowej powoduje, że angażowanie firm zewnętrznych, do ich obsługi, staje się koniecznością.


Budowanie systemów bezpieczeństwa nie powinno być działaniem, które podejmujemy dopiero wtedy, gdy wystąpiło zagrożenie lub awaria.
System bezpieczeństwa ma nas chronić przed zagrożeniem, więc powinien być zbudowany zanim ono wystąpi.
Efektywny system bezpieczeństwa to procedury, które regulują postępowanie pracowników w normalnym funkcjonowaniu firmy oraz w sytuacji zagrożenia lub awarii. Systemy elektroniczne pomagają realizować opracowane procedury oraz kontrolują ich przestrzeganie.
Przyjęte procedury muszą zapewniać wymagany poziom bezpieczeństwa, być spójne oraz łatwe we wdrożeniu i kontrolowaniu.

Zgodnie z założeniami BIURO TOTAL, nasza oferta obejmuje rozwiązania, które wszechstronnie realizują i wspierają politykę bezpieczeństwa, i jednocześnie są dostosowane do możliwości finansowych oraz organizacyjnych Klienta. Nieodłączną częścią oferty jest plan konserwacji i kontroli zainstalowanych systemów, bo od ich sprawności zależy czy będą właściwie spełniały swoje zadania. W ramach naszej oferty możemy zaproponować rozwiązania obejmujące:
- kontrolę dostępu
- monitoring za pomocą kamer telewizyjnych (CCTV)
- alarm włamaniowy, napadowy i p.poż.
- mechaniczne zabezpieczenia newralgicznych pomieszczeń
- zabezpieczenia sieci komputerowej, serwerów, łącza internetowego itp.
- urządzenia i systemy zasilania awaryjnego

Mamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu systemów bezpieczeństwa. Znajomość wielu urządzeń i rozwiązań oraz zasada, że proponowane rozwiązanie musi zapewniać równowagę pomiędzy kosztem a funkcjonalnością, jest gwarancją, że każda firma, niezależnie od swojej wielkości i możliwości finansowych, otrzyma ofertę, która będzie dla niej korzystna.