Bezpieczeństwo

To jedno z najważniejszych i najszerszych zagadnień w funkcjonowaniu firmy, mające olbrzymi wpływ na wyniki, pozycję rynkową i rozwój.

Komunikacja

Komunikacja decyduje o skutecznym działaniu w biznesie a telefon jest w dalszym ciągu najszybszym narzędziem bezpośredniej komunikacji.

Informacja

Każda firma gromadzi i przetwarza duże ilości danych. Szybki i bezpieczny dostęp do informacji jest kluczowy w każdej dziedzinie działalności.

Outsourcing

Duża złożoność obecnych systemów elektroniki biurowej powoduje, że angażowanie firm zewnętrznych, do ich obsługi, staje się koniecznością.


Osiągnięcie sukcesu, w działalności gospodarczej, zależy od wielu czynników. Część z nich jest mocno związana z rodzajem prowadzonej działalności ale jest również całkiem spora grupa, która jest od rodzaju działalności niezależna. Zawsze potrzebne jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (mienia, osób, itp.), sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikami firmy, z klientami i kontrahentami oraz sprawnego i bezpiecznego dostępu do informacji.
W tych obszarach pracownicy, którzy zawsze są najważniejszym czynnikiem, są lub mogą być wspomagani przez różne systemy elektroniczne.

BIURO TOTAL to dostarczenie nowoczesnych środków technicznych umożliwiających sprawną i wydajną pracę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa w każdym rodzaju działalności.
Bezpieczeństwo, komunikacja i dostęp do informacji to dziedziny, które łączą się ze sobą w wielu aspektach i nie należy traktować ich rozłącznie. Zasilanie jest niezbędne do pracy wszystkich systemów elektronicznych, więc jest czynnikiem nie mniej istotnym jak pozostałe. Outsourcing umożliwia skoncentrowanie się na podstawowym zakresie działalności firmy i bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na jej obsługę.

Nasza oferta zawiera usługi dotyczące projektowania, instalacji, wdrożenia i konserwacji systemów, które realizują te kluczowe funkcje.
Globalne podejście do wymienionych wyżej zagadnień nie jest zarezerwowane tylko dla dużych korporacji. Asortyment urządzeń, systemów i oprogramowania jest tak duży i różnorodny, że zawsze można znaleźć rozwiązanie, które będzie spełniało specyficzne wymagania klienta zarówno pod względem funkcjonalnym jak i cenowym. Idea BIURO TOTAL może być realizowana w firmie o każdej wielkości, bo nie wielkość się liczy tylko globalne podejście do wszystkich systemów elektronicznych i budowanie ich w taki sposób, żeby stanowiły spójny system wspomagający funkcjonowanie firmy i zwiększający jej potencjał biznesowy.